DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken zich onvoldoende inspant om te zorgen dat Nederland subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) binnensleept. In een overleg met de VVD-bewindsman toonden vooral CDA en PvdA zich woensdag erg kritisch.

Vorig jaar juni tikte de Kamer Rutte ook al op de vingers, maar volgens CDA-Kamerlid Algra is er sindsdien weinig vooruitgang geboekt. Hij verweet Rutte te weinig daadkracht te tonen. Ook PvdA-Kamerlid Bussemaker noemde het "zeer ernstig en zeer treurig dat we niets zijn opgeschoten".

Volgens Rutte is er wel vooruitgang geboekt, zij het onvoldoende. Hij onderstreepte dat hij gemeenten en andere instellingen niet kan dwingen ESF-geld aan te vragen. "Ik breng het paard naar de haver, maar ik kan die niet met een trechter naar binnen gieten."

Imago

De ESF-regeling heeft een slecht imago doordat Nederland in de jaren '90 grote bedragen aan Brussel heeft moeten terugbetalen. Het geld bleek niet volgens de ingewikkelde Europese regels besteed. Veel potentiële aanvragers zijn daardoor kopschuw geworden. Bovendien beschikken veel gemeenten nog over redelijk wat werkgelegenheidsbudgetten, zodat ze niet om ESF zitten te springen, aldus Rutte.

De staatssecretaris weigerde dan ook zich vast te leggen op "prestatie-afspraken", zoals CDA en PvdA wilden. Daarvoor zijn er in de ESF-kwestie te veel factoren die hij niet kan beïndvloeden. "Ik ga niet mijn hoofd in een strop hangen", aldus Rutte. Nederland had voor de periode 2000-2006 recht op 1,7 miljard euro uit de ESF-pot. Daarvan heeft het tot dusver 300 miljoen binnen, terwijl het 200 miljoen al definitief is misgelopen.