DEN HAAG - Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, is weer fors lager, zo laat de viermaandelijkse asielrapportage over de laatste maanden van 2001 zien. Over het hele jaar genomen zit de totale asielinstroom zelfs op het laagste punt sinds 1996. Dit blijkt uit cijfers die staatssecretaris Kalsbeek van Justitie vrijdag aan de ministerraad heeft voorgelegd.

Kwamen er in 2000 nog 43.895 asielzoekers naar Nederland, in 2001 was hun aantal al verminderd tot 32.579. Dat is een daling van 26 procent.

Vorig jaar reisden 5.951 alleenstaande minderjarige asielzoekers af naar Nederland, 754 minder dan in 2000. De meeste jeugdige asielzoekers komen uit Angola, Sierra Leone, Guinee en Somalië. Volwassen asielzoekers komen veelal uit Angola, Afghanistan, Sierra Leone, Iran, Guinee, Turkije en Irak.

De fiks lagere aantallen asielzoekers die Nederland als eindbestemming kiezen, zorgen er ook voor dat het Nederlandse aandeel in de totale Europese asielinstroom is gedaald van 11,4 naar 8,3 procent.

Kalsbeek constateerde al eerder dat deze dalende tendens het resultaat is van de nieuwe Vreemdelingenwet. Er zijn minder mogelijkheden om eindeloos door te procederen voor een verblijfsvergunning. Dit weerhoudt asielziekers er kennelijk van zich in Nederland te melden voor asiel.

Vorig jaar hebben 16.023 mensen de asielopvang verlaten. Bijna asielzoekers maakten daarbij gebruik van de terugkeerfaciliteiten van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om naar huis terug te gaan. Op 1 januari 2002 zaten er 4.073 uitgeprocedeerde asielzoekers in de opvang.