ITTEREN – Komend weekend wordt in Limburg opnieuw wateroverlast verwacht.Doordat het hoge water van gisteren nog niet voldoende is gezakt en ditweekend zware regenbuien in de Ardennen worden verwacht, kan het alsnog goedmis gaan. De dijken en andere maatregelen die na de watersnood van 1995 inhet leven zijn geroepen, vormen volgens het waterschap Roer en Overmaas maareen schijnveiligheid.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer