AMSTERDAM- Nu binnenkort een taaltoets verplicht wordt voor buitenlanders die genaturaliseerd willen worden, is de strijd over integratie van nieuwkomers in de politiek weer losgebarsten. Zo vindt CDA leider Jan Peter Balkenende dat naast een taal- en schrijfcursus ook aandacht moet komen voor kennis van de Nederlandse samenleving, cultuurgeschiedenis en de rechtsstaat. Alleen zo kan volgens hem een 'respectvolle samenleving' ontstaan.

Daarbij is Balkenende 'zeer gecharmeerd' van de Britse en Amerikaanse procedure, waarbij kandidaten voor naturalisatie een eed op de Grondwet moeten afleggen, zo staat in de Volkskrant

Ook op lokaal niveau is zijn de politieke partijen een discussie aangegaan over dit onderwerp. Volgens VVD-lijsttrekker Geert Dales van Amsterdam kun je pas spreken van integratie van allochtonen als ze de Nederlandse taal spreken, schrijven en lezen. Hij vindt dan ook dat de hoofdstad meertalige overheidsinformatie moet afschaffen omdat dit niet integratie-bevorderend zou werken. Juist door alleen Nederlands te gebruiken, stimuleer je allochtonen de taal snel te leren, aldus Dales.

GroenLinks en de PvdA zijn van mening dat de liberalen met hun voorstel bewust burgers uitsluiten. Volgens Rob Oudkerk van de PvdA zijn meertalige brochures niet meer nodig als alle Amsterdammers het 'Máxima-niveau' van het Nederlands hebben bereikt. "De oplossing ligt in een taaloffensief dat ervoor moet zorgen dat iedereen de Nederlandse taal voldoende beheerst. ABN-niveau is niet noodzakelijk, maar het Máxima-niveau wel. Pas als we dat hebben bereikt, zijn meertalige brochures niet langer nodig" aldus Oudkerk in het Parool