DEN HAAG - Scheepswerf Koninklijke De Schelde uit Vlissingen kan waarschijnlijk twee korvetten gaan bouwen voor de Indonesische marine. Kabinet en een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zien ondanks berichten over vermeende betrokkenheid van de marine bij de strijd tegen de rebellen op Atjeh geen aanleiding het huidige wapenexportbeleid met Indonesië te wijzigen.

Dat blijkt uit brieven van de ministers Bot (Buitenlandse Zaken) en Brinkhorst (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Een definitieve exportvergunning is overigens nog niet aangevraagd door De Schelde.

Het huidige beleid ten aanzien van de Indonesische marine is niet strijdig met de EU-gedragscode, stelde minister Bot van Buitenlandse Zaken dinsdag in antwoorden op Kamervragen van de SP.

Exportvergunning

Daarmee lijkt de weg vrij voor het verlenen van een exportvergunning aan scheepswerf Koninklijke De Schelde uit Vlissingen. Minister Brinkhorst van Economische Zaken oordeelde vorig jaar al positief over een zogeheten proefaanvraag voor een exportvergunning.

Atjeh

In de Tweede Kamer is een meerderheid van CDA, VVD en PvdA voorstander van het verlenen van een exportvergunning. SP en GroenLinks zijn fel tegen en ook regeringspartij D66 neigt naar een wapenembargo en het niet leveren van korvetten aan Indonesië. De Socialistische Partij had vorige week bij minister Bot aan de bel getrokken na berichten over bombardementen die Indonesische marineschepen op rebellen in Atjeh hadden uitgevoerd. Een aantal van die schepen is uitgerust met radarapparatuur van het Nederlandse bedrijf Thales.

Minister Bot stelde dinsdag dat het Indonesische marineschip Todak 'enige malen heeft teruggeschoten richting kust', toen rebellen van de beweging GAM bij het eiland Penasi het vuur openden op mariniers tijdens een amfibische landing.

Berichten over betrokkenheid van marineschepen bij gedwongen evacuaties van burgers kan Bot niet bevestigen. Wel heeft de Indonesische landmacht mensen geëvacueerd om zo de burgers van de GAM-strijders te kunnen onderscheiden en hen zo tegen mogelijk geweld te beschermen. Mensenrechtenorganisaties maken verder melding van betrokkenheid van mariniers bij martelingen van burgers op Atjeh.

Terrorisme

Toch steunt een Kamermeerderheid het standpunt van minister Bot dat de Indonesische marine geen rol speelt bij schendingen in Atjeh en wel belangrijk is voor de bestrijding van terrorisme en piraterij in de kustwateren.

CDA-Kamerlid Haverkamp stelt nog dat als Nederland geen korvetten levert, dan een ander Europees land dat wel zal doen. "De Fransen hebben de kleurenfolders al klaarliggen."

PvdA-Kamerlid Blom is voorstander van levering maar wil wel dat het kabinet van de Indonesische regering een garantie krijgt dat de schepen niet worden ingezet bij de strijd tegen de rebellenbeweging GAM op Atjeh.

Amnesty

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het onverantwoord als scheepswerf De Schelde een exportvergunning krijgt voor levering van korvetten aan de Indonesische marine. Volgens Amnesty heeft het kabinet 'geen enkele garantie' dat de korvetten verantwoord zullen worden ingezet. Zo werden eerder Britse gevechtsvliegtuigen in Atjeh gebruikt voor offensieve operaties ondanks beloftes van de Indonesische regering.