DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten. Eerder, in november, gaf de Tweede Kamer al zijn zegen aan deze historische stap in de geschiedenis van Europa.

Nederland stemt daarmee officieel in met het EU-verdrag, dat met ingang van 1 mei de deur opent voor Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakijë, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Malta en Cyprus. Het volledige ratificatieproces is overigens pas afgerond als straks ook de handtekeningen van het staatshoofd en het kabinet onder het verdrag staan.

Nederland loopt daarmee bepaald niet voorop in de goedkeuringsprocedure. Van de huidige vijftien lidstaten hebben elf al het parlementaire debat afgerond en daarvan hebben acht al het gehele ratificatieproces voltooid.

'Lichte toets'

Tijdens het debat met minister Bot van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Nicolaï voor Europese Zaken uitte CDA-woordvoerder Van der Linden kritiek op de manier waarop het kabinet en de Tweede Kamer grenzen willen stellen aan de arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten. Hij pleitte voor een 'lichte toets' van werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen die hier willen werken. Het kabinet wil dat aantal vooralsnog beperken tot 22.000. Een meerderheid van de Tweede Kamer, onder aanvoering van CDA en VVD, wil de komst van nieuwe arbeidsmigranten afhankelijk stellen van de situatie op de arbeidsmarkt.

Turkije

Verder drong de senaat aan op voorzichtigheid bij een eventueel besluit om ook met Turkije toetredingsonderhandelingen te beginnen. Dat besluit moet in december worden genomen tijdens de Europese top onder Nederlands voorzitterschap.

'Onverstandig'

Alleen de SP en de ChristenUnie maakten duidelijk geen voorstander te zijn van een dergelijk besluit. SP-woordvoerder Kox zei te vrezen dat toetreding de ongelijkheid onder de Turkse bevolking zou bevorderen. Van Middelkoop (CU) stelde dat het 'onverstandig' zou zijn een islamitische staat als Turkije toe te laten. Hij pleitte voor een aparte vriendschaps- en samenwerkingsband, die de Turken in hun waarde laat en voorkomt dat het land een splijtzwam binnen Europa wordt.