DEN HAAG - De liberalisering van de kinderopvang dupeert ouders. De plannen van het kabinet voor meer marktwerking in deze sector leidt tot rampen doordat er een groot tekort is aan kinderopvang. Dat menen de Consumentenbond en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, BoinK.

De organisaties verwachten dat ouders met forse prijsverhogingen te maken krijgen. Bovendien hebben de vaders en moeders nauwelijks de mogelijkheid om uit te zoeken of hun kroost wel goed wordt opgevangen.

Nu regelt de overheid een groot deel van de kinderopvang. De financiering verloopt doorgaans via subsidies aan gemeenten. Vanaf 2004 krijgen ouders zelf de overheidsbijdrage in handen. Het is de bedoeling dat zij meer zeggenschap krijgen en meer eigen keuzes kunnen maken.

Grote rampen

Directeur K. de Jonge van de Consumentenbond zei vrijdag dat het beleid in de praktijk niet werkt. Zij voorspelt "grote rampen in deze tijden van schaarste".

De Jonge zegt op zich niets tegen liberalisering te hebben. "Maar dan moet je het als overheid wel goed regelen, want anders krijgen we in de kinderopvang hetzelfde probleem als in de taxibranche."

Tevredenheidsonderzoek

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kinderopvang van hun kinderen. Als vaders en moeders echter kritiek hebben op de opvang van hun kroost, dan komt dat in de meeste gevallen door een slechte organisatie. Vooral de frequente wisseling van leidsters baart de ouders nogal eens zorgen.

Er is een groot tekort aan gediplomeerde krachten, waardoor gaten veelal met invalkrachten en stagiaires worden gevuld. Ook werkt veel personeel in deeltijd en komen kinderen op verschillende dagen, zodat het problematisch is een vaste leidster te vinden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 2300 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, dat vrijdag is gepresenteerd. Vaders en moeders zijn over het algemeen tevreden (84 procent) over de kinderdagverblijven, waar kinderen worden opgevangen van 0 tot 4 jaar.