AMSTERDAM - Ongeveer 167.000 leerlingen van groep 8 op 6.400 scholen in Nederland beginnen dinsdag met de Eindtoets Basisonderwijs, beter bekend als de Citotoets. In totaal neemt 85 procent van de basisscholen de toets af. De Citotoets wordt door veel ouders en kinderen gezien als een soort eindexamen van de basisschool.

Klik hier voor de Eindtoets voor Ouders (PDF, 765 Kb)

De toets neemt in totaal drie dagen in beslag. Dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen in totaal 200 vragen over de basisvaardigheden, te weten taal, rekenen en wiskunde en studievaardigheden. Vrijwel alle scholen maken ook het facultatieve onderdeel Wereldoriëntatie, dat bestaat uit 90 vragen.

Het is het 35ste jaar dat de eindtoets wordt gemaakt. Aan de hand van de uitslag, die half maart wordt verwacht, bepalen veel ouders de keuze voor het type voortgezet onderwijs dat hun kind gaat volgen. Nieuw dit jaar is de Niveautoets. Die is bedoeld voor kinderen met een leerachterstand van tenminste anderhalf jaar. Deze leerlingen komen in aanmerking voor het praktijk- of het leerwegondersteunend onderwijs.