DEN HAAG - Ambtenaren op de ministeries stellen zich zo vaak conservatief op dat de uitvoering van belangrijke kabinetsplannen veel te lang op zich laat wachten. Dat oordeel velt CDA-fractievoorzitter Verhagen dinsdag in het Algemeen Dagblad.

Volgens hem voeren ambtenaren altijd allerlei argumenten aan waarom plannen niet sneller uitgevoerd kunnen worden. "Ik ben niet conservatief, maar ambtenaren zijn conservatief."

Als voorbeeld noemt Verhagen het ministerie van partijgenoot minister Donner. "Het ministerie van Justitie is een mammoettanker die allemaal juridische argumenten aandraagt waarom het roer niet om kan." Een plan dat volgens hem daar te lang blijft liggen, is het uitdelen door gemeentelijke toezichthouders van bestuurlijke boetes voor kleine overtredingen.

Verhagen kondigt aan dat zijn fractie sneller zelf met wetsvoorstellen zal komen.