DEN HAAG - Een Kamermeerderheid van CDA, VVD, D66, LPF, ChristenUnie en SGP is voorstander van het sturen van zes Apache-gevechtshelikopters naar Afghanistan. De PvdA en GroenLinks hebben nog veel vragen over het kabinetsbesluit om de helikopters voor zes maanden aan de stabilisatiemacht ISAF te leveren.

De SP is tegen de missie. Dat blijkt uit een rondgang langs de fracties in de Tweede Kamer. Woensdag debatteert de Kamer met de ministers Bot (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) over de missie.

VVD-Tweede-Kamerlid Wilders heeft een 'positieve grondhouding'. Hij wil wel van minister Kamp weten wat de criteria zijn voor het inzetten van de 'rode kaart' bij operaties buiten Kabul. Maar voorop staat, dat een bijdrage nodig is om te voorkomen dat 'Afghanistan weer in handen van terroristen en extremisten valt'.

Ook CDA-Kamerlid Eurlings benadrukt het belang van de missie: "We mogen Afghanistan niet vergeten." Hij wil van het kabinet wel horen dat er geen versnippering van de Nederlandse militaire inzet zal optreden. Nu zitten militairen in Bosnië, Irak, Liberia en Afghanistan. Ook heeft hij enige vrees voor de Apaches. "Offensief gezien is het een tankkiller, maar in defensief opzicht bijna net zo kwetsbaar als een luchtballon."

Ook D66, LPF, ChristenUnie en SGP willen het kabinetsbesluit steunen, maar hebben nog wel vragen over de risico-analyse en over het precieze mandaat van de ISAF-missie.

PvdA-Kamerlid Koenders twijfelt nog erg. "Wat ons betreft hadden we daar vorig jaar niet weg moeten gaan, maar ik heb nu wel erg veel vragen over de NAVO-planning en over welke landen nu precies meedoen. En vergeet niet: deze helikopters zijn erg kwetsbaar voor raketten die vanaf de schouder worden afgevuurd."

Terroristen

Ook GroenLinks twijfelt, vooral over de relatie tussen ISAF en de 'Amerikaanse' operatie Enduring Freedom, de jacht op terroristen van Al-Qaeda en Taliban-aanhangers. GroenLinks is, net als de PvdA, zeer tegen een vermenging van die twee operaties. NAVO-baas De Hoop Scheffer en ook minister Kamp van Defensie hebben er afgelopen weekeinde voor gepleit om beide operaties onder een en dezelfde regie te brengen.

De SP is bij voorbaat tegen de inzet. "De hele missie in Afghanistan is mislukt en we dreigen steeds verder weg te zakken in het moeras", meent het SP-Kamerlid Van Bommel. Hij vindt dat er minder militairen en meer geld voor wederopbouw door niet-gouvernementele organisaties en door de Afghanen zelf naar het land moeten. "Investeren en niet bezetten."