DEN HAAG - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie zal tijdens het terugkeerproces van uitgeprocedeerde asielzoekers niet blind zijn voor schrijnende situaties. Als terugkeer "onmogelijk of onredelijk is", kan zij alsnog haar bevoegdheid gebruiken om een verblijfsvergunning te verstrekken. "Daarbij zal ik de terechte en bijzondere aandacht voor gezinnen benutten."

De bewindsvrouw zei dat maandag tijdens het Kamerdebat over haar asielbeleid. Een Kamermeerderheid vindt dat Verdonk haar bevoegdheid voor schrijnende gevallen ruimer mag gebruiken. Veel fracties willen daarbij speciale aandacht voor kinderen.

De minister voelt er niets voor om een aparte commissie nog eens naar de schrijnende gevallen te laten kijken, zoals D66 heeft voorgesteld. Ze heeft er alle vertrouwen in dat het projectgroepje, dat de terugkeer van asielzoekers persoonlijk begeleidt, haar informeert over schrijnende gevallen. Op hun aanwijzing kan Verdonk die gevallen alsnog een verblijfstitel gunnen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die kunnen aantonen dat ze echt niet terug kunnen keren, mogen blijven. Zij moeten dat wel zelf aantonen. Verdonk wil hier niet soepeler in zijn, wat sommige fracties hadden gevraagd.

IND

Nieuw hierbij is dat ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met de uitgeprocedeerden meegaan naar de ambassade om reispapieren te regelen. Verder zal de IND er ook zelf alles aan doen om de nationaliteit en identiteit van de betrokkenen boven tafel te krijgen.

Onduidelijkheid hierover is vaak een reden voor ambassades om niet mee te werken. Verdonk weet niet hoeveel mensen uiteindelijk werkelijk niet terug kunnen. "Dat kunnen er tientallen zijn, het kunnen er honderden zijn." De afgelopen jaren mochten heel weinig mensen om die reden in Nederland blijven.

De bewindsvrouw wilde niet meer inhoudelijk ingaan op oproepen van de oppositie om de beperkte pardonregeling te verruimen. Zij vindt dat de discussie hierover al vorig najaar is gevoerd. Toen was voor een ruimer pardon geen Kamermeerderheid te vinden.