DEN HAAG - Als de overheid niet binnen een redelijke termijn tot een definitief oordeel kan komen over een verzoek om een verblijfsvergunning, dan kan het moment komen dat de overheid haar rechten verliest. Dat geldt zeker voor een overheid die asielzoekers financieel ondersteunt die in Nederland kunnen blijven nadat hun aanvraag voor zo'n vergunning is afgewezen. Dat zei PvdA-Tweede-Kamerlid K. de Vries maandag tijdens het debat met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken).

Aan het begin van de eerste termijn van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) is het debat over het terugkeerbeleid enkele minuten geschorst geweest. Eerst moest een betoger van de tribune in de plenaire zaal van de Tweede Kamer worden verwijderd. Even later hingen demonstranten een spandoek op. Daarop schorste de voorzitter de vergadering.

Leugens

Drie mensen zijn van de tribune verwijderd. De man die "leugens" riep, toen Verdonk zei dat mensen die echt willen, ook naar hun land van herkomst terug kunnen. Ook de jongen en het meisje die een spandoek met de tekst "Stop de deportaties" aan de balustrade van de publieke tribune hingen, moesten vertrekken. Het debat is inmiddels hervat.

Alleen asielzoekers die na vijf jaar nog geen eerste oordeel hebben, komen in aanmerking voor het beperkte pardon. Daarnaast zijn er nog eens duizenden die langer dan vijf jaar hier zijn maar in een tweede, derde of vierde procedure zitten.

Hij is ook 'zeer voor' het advies van de ACVZ, dat maandag naar de Kamer kwam. Daarin staat dat minister Verdonk de situatie van asielzoekers die hier langer dan vijf jaar zijn, opnieuw zou moeten beoordelen.

CDA

Het CDA wil minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie graag alle ruimte geven om schrijnende gevallen onder asielzoekers te beoordelen. Zij kan haar speciale bevoegdheid wat de christen-democraten betreft naar hart en eer blijven gebruiken. "Een extra toets vanuit de wens tot zorgvuldigheid vinden wij een goede zaak." Dat zei CDA-Tweede-Kamerlid Van Fessem maandag tijdens het debat.

Volgens hem staat de minister voor een krachtproef. "Het gaat nu om de uitvoering van het uitzetbeleid, waarbij helderheid en standvastigheid vereist zijn." Het CDA wil niet tornen aan de eenmalige beperkte pardonregeling, die voor bijna 2100 mensen geldt.

Pijn

Dat vele duizenden mensen weg moeten, laat het CDA niet onberoerd, zei Van Fessem. "We begrijpen de pijn. Het is een hard gelag voor deze mensen." Maar het CDA vindt dat er van willekeur sprake is, als zij opeens toch mogen blijven, want duizenden andere asielzoekers zijn na een uitspraak van de rechter destijds wel vertrokken.

Dat kinderen eventueel worden opgesloten in vertrekcentra in afwachting van hun uitzetting, vindt Van Fessem een verantwoordelijkheid van de ouders. Hij vindt wel dat kinderen een onderdeel kunnen zijn van de beoordeling of asielzoekers tot de schrijnende gevallen behoren. Het hebben van kinderen is op zich geen reden tot blijven.

Van Fessem pleit ervoor dat bij het uitzetproces ook niet-ambtelijke organisaties worden betrokken, zoals de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Alle asielzoekers die na vijf jaar nog in de opvang zitten, moeten een verblijfsvergunning krijgen. SP-Tweede-Kamerlid De Wit pleitte maandag voor een generaal pardon voor deze groep. Ook GroenLinks en de ChristenUnie willen een genereus pardon.

De regeling die nu bestaat, lost niets op, meent De Wit. "Het zal de onrust alleen vergroten." Volgens de SP'er pikken de Nederlanders het niet langer. De protesten zijn dan ook niet het gevolg van een mediahype maar "een weergave van wat er speelt in de samenleving."

GroenLinks

GroenLinks-Kamerlid Vos gaf tal van voorbeelden van asielzoekers die in een schrijnende situatie zitten, maar niet mogen blijven. Ze vindt dat in ieder geval gezinnen met kinderen zouden moeten blijven. Samen met de christenunie zal GroenLinks hiertoe een voorstel doen.

Vos ageerde tegen de stelling van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken dat veel van deze mensen alleen op economisch gewin uit zijn. "Zij zijn hier wel degelijk voor hun veiligheid."

Vos wil inzicht in de criteria waarmee de bijna 10.000 zogeheten /1-brieven zijn beoordeeld op hun schrijnendheid. Ook wil ze precies weten welke contra-indicaties gelden voor de 1100 mensen die buiten het pardon zijn gehouden. Kleine overtredingen hoeven daar volgens Vos niet onder te vallen. Verder wees ze erop dat Nederland in het asielbeleid het strengste land van de Europese Unie is geworden.

Ook Kamerlid Huizinga van de ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig mensen een pardon krijgen. "Een genereus pardon is niet in strijd met de rechtspraak en ook niet met het gezond verstand." Huizinga vindt het wel te prijzen dat de minister nu eindelijk de rotte plek in het asielbeleid, de terugkeer, gaat aanpakken.

Daarbij staat de ChristenUnie echter wel een helder en barmhartig asielbeleid voor. Verder pleit ze voor monitoring van teruggekeerde asielzoekers in hun eigen land. Zo kan men in Nederland volgen hoe het hun vergaat en daarop inspelen.