BERN - De Verenigde Staten denken zeker 300 miljoen dollar (241 miljoen euro) te hebben achterhaald, geld dat mogelijk aan de verdreven Iraakse leider Saddam Hussein heeft toebehoord.

De VS bezitten volgens verscheidene Amerikaanse media echter onvoldoende bewijs om het geld overgedragen te krijgen van landen als Syrië en Zwitserland. Daar zou het kapitaal bij banken in beheer zijn.

De Amerikanen vrezen dat het geld van de rekeningen verdwijnt om de Iraakse opstand tegen de Amerikaans-Britse coalitie te steunen. De inlichtingendiensten kunnen echter geen hard bewijs overleggen over het kapitaal van de voormalige Iraakse president. De landen weigeren daarom informatie te verstrekken.

Zwitserland eist al maanden dat Washington bewijzen overlegt over een rekening van een bedrijf, dat in Panama staat geregistreerd. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat het bedrijf banden heeft met het voormalige Iraakse regime. Op de rekening staat ongeveer 64 miljoen euro.