DEN HAAG - Het moet voor huurders gemakkelijker worden om hun woning te kopen. Als de verkoop van woningen door corporaties de komende jaren onvoldoende op gang komt, wil staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting dat huurders het recht krijgen om eigenaar te worden van hun huis.

Remkes schreef dit donderdag aan de Tweede Kamer. In zijn brief komt de staatssecretaris met oplossingen voor het woningtekort. De afgelopen jaren zijn er te weinig huizen gebouwd. Corporaties kunnen dit tekort aan koopwoningen voor een deel opvangen door hun bezit te verkopen aan huurders.

Corporaties zeggen vaak dat huurders niet willen kopen, terwijl huurders klagen dat de corporaties niet van hun huizen afwillen. Om hieraan een einde te maken wil Remkes huurders het wettelijk recht geven om onder bepaalde voorwaarden hun huis te kopen. Ook denkt hij aan de plicht voor corporaties om bepaalde woningen te koop te zetten.

Vooralsnog hoopt de staatssecretaris dat de afspraken soelaas bieden die hij de afgelopen tijd heeft gemaakt met de regio's. Die zeggen te streven naar 65 procent eigen woningbezit in 2010. Dat is nu nog niet de helft. Alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leggen de lat lager.

Straf

Verder hoeven corporaties vanaf 2003 de verkoop van huurwoningen niet meer te melden, maar moeten zij wel plannen op papier zetten om meer huizen van de hand te doen. Als zij hier niet genoeg aan doen, kunnen zij gestraft worden.

De problemen op de woningmarkt zijn het gevolg van aan de ene kant te weinig koopwoningen en aan de andere kant te weinig nieuwbouw. Door de regels soepeler te maken, en er bij regio's op aan te dringen dat zij ruimte reserveren voor woningbouw hoopt Remkes ook de woningbouwproductie te stimuleren.

Begin februari gaf de staatssecretaris al te kennen dat hij minder oude woningen wil laten slopen dan hij aanvankelijk van plan was. Deze woningen zouden samengevoegd en gerenoveerd kunnen worden. Hierdoor hoeven er 100.000 huizen minder te worden gebouwd de komende jaren.