DEN HAAG - Vreemdelingen van buiten de Europese Unie die zich in Nederland vestigen, moeten voortaan al in hun thuisland beginnen met de inburgering. Voordat zij naar Nederland mogen afreizen, moeten zij bij de Nederlandse ambassade in hun eigen land een toets doen over de Nederlandse taal en maatschappij. Op welk niveau dat moet, wordt nog uitgewerkt.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van de ministers Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie en Bot van Buitenlandse Zaken. De plannen hiervoor waren al eerder aangekondigd.

Het nieuwe toelatingsvereiste gaat vooral gelden voor meerderjarigen die naar Nederland willen komen voor gezinshereniging en -vorming. Zij krijgen pas een machtiging tot voorlopig verblijf als zij over de basiskennis beschikken. Een commissie van deskundigen gaat bekijken welk basisniveau nodig is. Ook moet nog nader worden uitgewerkt hoe en waar de betrokkenen de basiskennis kunnen opdoen in hun eigen land.