DEN HAAG - CDA-prominenten als Doekle Terpstra, Anton Westerlaken en Tineke Lodders-Elfferich willen dat het kabinet alsnog meer asielzoekers een verblijfsvergunning geeft. Zij hebben een noodkreet daartoe ondertekend van de Tweede-Kamerfracties van GroenLinks en de ChristenUnie, zo bleek vrijdag.

De fracties en ondertekenaars willen met het indringende appèl alsnog het kabinet ertoe aanzetten om de huidige beperkte pardonregeling uit te breiden. Maandag praat de Tweede Kamer over de pardonregeling en de terugkeernota.

In de oproep wordt verwezen naar de onrust in de samenleving. "Een meerderheid van onze bevolking is voorstander van een genereus pardon. Het is toch veelzeggend dat zoveel mensen opkomen voor hun medemensen en hen een plaats in ons land gunnen en dat zoveel bestuurders in gewetensnood verkeren? Dat siert onze samenleving."

Pardonregeling

Het appèl roept op tot een pardon voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in ons land verblijven, minderjarige kinderen hebben, die in schrijnende omstandigheden verkeren of die echt niet terug kunnen. GroenLinks en de ChristenUnie pleitten hier meerdere malen voor in de Kamer, maar er is geen meerderheid voor. De pardonregeling geldt nu voor 2100 mensen die vijf jaar in Nederland in hun eerste asielprocedure zitten.

Premier Balkenende herhaalde eerder vrijdag, na afloop van het kabinetsberaad, dat minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie alle steun van het kabinet krijgt. Hij zei dat het kabinet er vrijdag nog intensief over heeft gesproken en ook oog heeft voor de gevoeligheden in de samenleving. "Het is goed dat mensen zich om elkaar bekommeren. Maar het gaat ons er ook om dat het beleid zorgvuldig, eerlijk en geloofwaardig is. Het asielbeleid is bovendien niet nieuw, maar we voeren het uit", aldus Balkenende.

Sympathie

Verder vindt hij dat het onderwerp zorgvuldig moet worden benaderd. "Het is een moeilijk en emotioneel beladen kwestie. We moeten oppassen voor zwart-wit denken. Het beleid van minister Verdonk krijgt ook veel sympathie." Balkenende ging niet in op de positie van gezinnen. "De minister gaat daar zorgvuldig mee om."

Daarbij herhaalde hij een stelling destijds van oud-staatssecretaris Kalsbeek van de PvdA dat een kind niet een ticket mag zijn om in Nederland te mogen blijven. De oproep van PvdA-voorzitter Koole aan burgemeesters om verzet te steunen, heeft de premier "hogelijk verbaasd". De PvdA is volgens hem een partij met een bestuurlijke traditie waarin zo'n oproep niet past.