VOORBURG - Nederland telde op 1 januari jongstleden 16,3 miljoen inwoners. Dat is een stijging met 62.000 mensen ten opzichte van een jaar eerder, de laagste bevolkingsgroei sinds . Dit blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag heeft bekendgemaakt. De geringe groei is het gevolg van een toegenomen emigratie en een afgenomen immigratie.

Het groeitempo van de bevolking is in drie jaar tijd gehalveerd. In 2000 nam het aantal inwoners nog met 123.000 toe. De bevolkingsgroei neemt doorgaans af in een periode van economische teruggang, aldus het CBS. Dit deed zich twintig jaar geleden ook voor.