DEN HAAG - In 68 van de 496 gemeenten in Nederland is het rampenplan niet op orde. Dat blijkt uit een rapportage die staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken donderdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onder de gemeenten waar het rampenplan onvoldoende of niet actueel is, vallen onder meer Amsterdam, Hilversum, Alkmaar en Zutphen.

Volgens De Vries moeten in een rampenplan onder meer gegevens staan over welke soorten rampen een gemeente bedreigen, welke diensten en personen in actie moeten komen bij een ramp en hoe de informatievoorziening aan burgers moet verlopen.

Met het publiceren van de lijst van gemeenten wil de staatssecretaris het mogelijk maken dat burgers nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart het veiligheidsbeleid van hun gemeente kunnen beoordelen.

Na de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede bleek dat de rampenplannen van veel gemeenten ondeugdelijk waren. Vaak zijn procedures niet goed omschreven of zijn telefoonnummers verouderd.

Oproep

Een oproep van De Vries aan gemeenten om haast te maken met het verbeteren van de plannen, leverde weinig resultaat op. De Vries kondigde daarom onlangs in de Tweede Kamer aan dat hij de lijst van gemeenten zou openbaren.

De staatssecretaris gaat er vanuit dat de 68 gemeenten hun rampenplannen nog voor de zomer zullen aanpassen. Hij riep donderdag de provincies op er scherp op toe te zien dat gemeenten aan de slag gaan.

Desnoods dient een provincie een gemeentelijk rampenplan vast te stellen op kosten van de gemeente, aldus De Vries. Hij wil ook dat provincies elk half jaar rapporteren over de kwaliteit en de uitvoering van de gemeentelijke rampenplannen.

/NIEUWSRampenbestrijding in Nederland verloopt chaotisch