WASSENAAR- Prins Willem-Alexander en prinses Máxima bedanken''heel, heel hartelijk voor alle steun en liefdevolle reacties''die ze hebben ontvangen voor en na de geboorte van prinses Amaliaop 7 december. Ze doen dat in een brief die woensdag op de eigensite van het hof is geplaatst.

Bekijk hier de NOS-video van het dankwoord.

De enthousiaste reacties dragen bij aan de vele goedeherinneringen aan het heugelijke moment van de geboorte, aldus hetpaar. De prins en prinses beginnen de dankbrief alsof Amalia zelfaan het woord is: ''Op 7 december besloot ik dat mijn tijd gekomenwas het daglicht te aanschouwen en werd ik verwelkomd door mijnintens blije ouders en een paar lieve dames in witte jassen. Ruim 4uur later mocht ik samen met mijn vader in de grote donkere ogenvan de camera's staren, om kennis te maken met de rest vanNederland. Nog eens 5 dagen later kreeg ik de gelegenheid om in eenjurk van mijn overgrootvader uit een héél ver land, U, samen metmijn ouders en grootmoeder, vriendelijk toe te lachen'', laten deouders hun baby vertellen.

Prille leven

''Vanaf dat moment heb ik heerlijk rustig kunnen genieten vanmijn prille leven op en rond de Eikenhorst. Rustig is natuurlijkeen relatief begrip; er kwamen rond Kerstmis en Oud en Nieuw heelveel lieve familie en vrienden van mijn ouders, die mij allemaalwilden zien!''

De brief gaat verder: ''Daarnaast bleven mijn ouders zichverbazen over de immense stroom van mooie bloemen, lieve brieven entekeningen, prachtige cadeau's en hartverwarmende gelukwensen intalloze (elektronische) felicitatieregisters, die mijn geboorteteweeg heeft gebracht. Toen ik hoorde dat er nu zelfs nog méérgoede wensen binnen stroomden dan toen mijn ouders trouwden, was ikstiekem toch wel een beetje trots!''

Voor Amalia

Vervolgens nemen Willem-Alexander en Máxima zelf het woord: ''Zozou onze dochter Amalia de eerste weken van haar leven beschrevenkunnen hebben.'' De prins en prinses bedankten de bevolkingwoensdagavond ook via de televisie, in aanwezigheid van hundochtertje. Opnamen en foto's werden gemaakt op donderdag januari op De Eikenhorst in Wassenaar, de buitenplaats van hetkroonprinselijk paar. Op donderdag wordt de uitzending 'Voor Amalia' om 11:52 herhaald op Nederland 1.

De baby is kerngezond en huilt alleen als ze wil eten, verteldeMáxima in de televisie-uitzending. Ze noemde haar kind alert, omdat ze met nieuwsgierige groteogen de wereld inkijkt. De prins en prinses vinden hun leven enormveranderd: ''Er is iemand in je leven, voor wie je voor 100 procentverantwoordelijk bent'', aldus Máxima. ''Een heel nieuwe fase in jeleven'', beaamde Alexander, die volgens zijn vrouw als ouder''misschien praktischer is dan ik''.

'Emotioneel'

Alexander noemde het krijgen van een baby ''heel emotioneel''.Zonder prins Claus te noemen, zei hij te denken ''aan dierbaren dieer niet meer zijn'', maar van wie hij hoopt dat ze ''van verremeekijken''.

/LINK

Dankwoord Willem-Alexander en Máxima (NOS-video)