DEN HAAG - Hulpverleners en advocaten maken van asielzoekers "zielige mensen". Dat stelt minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) woensdag in een interview met Trouw.

"De asielzoekers zijn omklemd door een ijzeren ring van advocaten en hulpverleners die inspelen op de emoties van mensen en zo een mediahype hebben ontketend."

Volgens de minister staan er in de media andere verhalen dan in de dossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. "In de pers verschijnen heel veel schrijnende verhalen. Dat mag met deze mensen niet gebeuren, denk je dan. Maar dan lees ik in het dossier van de Immigratie en Naturalisatiedienst een heel ander verhaal over hetzelfde geval."