DEN HAAG - Nog voor de zomer wil minister Donner (Justitie)met een plan komen om het aantal jongeren dat in een justitiëlejeugdinrichting terechtkomt zonder daartoe door de strafrechter tezijn veroordeeld, terug te dringen.

Dat heeft Donner dinsdag gezegd in een debat met de TweedeKamer. Die maakt zich al enige tijd zorgen om jongeren die ondertoezicht zijn gesteld, omdat ze thuis niet meer te handhaven zijn,en in een jeugdinrichting terecht komen.

'Ongewenste situatie'

Deze jongeren moeten in deinrichting gescheiden worden van jongeren die daar zitten,aangezien ze een criminele achtergrond hebben, vindt eenmeerderheid van de Tweede Kamer. Donner is het daarmee eens. Hijnoemde de situatie ''ongewenst'', maar voegde daaraan toe datplaatsing in een jeugdinrichting nog altijd beter is dan eenjongere met problemen op straat zetten.

De bewindsman ziet niets in het voorstel van CDA'er Cörüz om deaansprakelijkheid voor ouders van jeugdige vandalen uit te breidennaar 18 jaar. Die houdt nu op bij 14 of 16 jaar, afhankelijk vanhet soort aansprakelijkheid. Volgens Donner gaat Cörüz er in zijnplan ten onrechte van uit dat ouders van 17-jarigen nog demogelijkheid hebben om te voorkomen dat hun kroost schade aanricht.

Initiatiefwetsvoorstel

Cörüz kondigde daarop aan dat hij er een initiatiefwetsvoorstelvan gaat maken. Dat kan momenteel rekenen op een meerderheid van deTweede Kamer. VVD'er Örgü steunt het, en LPF'er Eerdmans ook, zijhet met een slag om de arm.

PvdA, SP, GroenLinks en D66 zijn tegen. Vos (GroenLinks) noemdehet plan van Cörüz ''een slap verhaal'', omdat de jonge vandaal deschade op deze manier kan afwentelen op zijn ouders. ''Pa betaaltwel'', aldus Vos.