AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft dinsdag het startseingegeven voor een campagne die de alarmerende toename van het aantalHIV-besmettingen in de Bijlmer moet tegengaan. Vooral onder deinwoners die afkomstig zijn uit midden en zuidelijk Afrika en hetCaraïbisch gebied zijn enkele honderden HIV-gevallen.

De bewoners doen volgens de gemeente veel aan polygamie, maarals ze ziek zijn praten ze daar niet over. ''Er heerst een enormtaboe onder die mensen daar'', aldus de woordvoerder vanverantwoordelijk wethouder H. Belliot (Zorg).

Alarmfase één

De campagne moet het taboe doorbreken en ervoor zorgen dat het aids-virus zich nietverder verspreidt. ''Het is alarmfase één. We willen niet dat heteen explosie wordt.''

De gemeente zet vooral de kerken in om de bewoners te informerenover de medische voorzieningen. Via de gebedshuizen worden ookcondooms uitgedeeld. Daarnaast licht de gemeente mensen in viabuurthuizen en het stadsdeelkantoor, door het organiseren vandebatten en reclamespotjes.

HIV-monitor

Vier keer per jaar komt er eenHIV-monitor die het aantal besmettingen registreert. Nu gebeurt dateenmaal per jaar. Amsterdam heeft 80.000 euro uitgetrokken voor decampagne.

Belliot wil naast de voorlichting ook andere manieren aanborenom bewoners van de Bijlmer bewust te maken van het aids-gevaar. Zeziet graag dat het onderdeel 'seksualiteit' wordt opgenomen in deinburgeringscursussen en bepleit de komst van mobiele testwagens inhet stadsdeel.