AMSTERDAM - PvdA en CDA in Amsterdam vinden dat burgemeesterCohen hard moet optreden tegen stelselmatige racistische uitingendoor groepen voetbalvandalen. Ze vinden dat voetbalsupporters dieracistische leuzen scanderen niet meer het stadion mogenbinnenkomen. Mochten ze toch al in het stadion zitten, dan moet depolitie het gedrag krachtig de kop in drukken.

De politieke partijen hebben dinsdag schriftelijke vragengesteld aan Cohen naar aanleiding van de wedstrijd Ajax-ADO DenHaag zondag in de Amsterdamse ArenA. Uit Den Haag waren 1600 fansgekomen, die op een met hekken en gaas afgezette tribune werdenondergebracht. Enkele honderden daarvan konden urenlang sissen('gasgeluiden' maken) en leuzen schreeuwen als ''Heil Hitler'' en''Hamas, Hamas, alle joden aan het gas''. Ook werd met eenhakenkruisvlag gezwaaid.

Ontoelaatbaar

Daarnaast gooiden ze bier, koffie, stoelzittingen,vuurwerkbommen en andere rommel naar de andere tribunes. De MobieleEenheid betrad het vak met Haagse supporters, maar trok zich nakorte tijd terug. ''Dergelijk gedrag van voetbalfans is volstrektontoelaatbaar'', aldus PvdA-raadslid P. Klerks. ''We moetenconstateren dat de Haagse 'voetbalsupporters' hun reputatie eer aanhebben gedaan.''

De fracties van PvdA en CDA vinden dat burgemeesters en de KNVBhiervoor de primaire verantwoordelijkheid dragen. In de Amsterdamsegemeenteraad is eerder afgesproken dat een voetbalstadion geenvrijplaats mag zijn waar racisten zich ongestraft kunnenmanifesteren. Ze dringen er bij Cohen op aan dat hij in overlegtreedt met collega's in andere steden en met de KNVB om dit soortvertoningen te voorkomen.