BRUSSEL/DEN HAAG - Kippenvlees en andere pluimveeproductenuit Thailand komen voor langere tijd de Europese Unie niet in. Delidstaten hebben dinsdag besloten het tien dagen oude importverbodtot 15 augustus te verlengen. Het besluit is geen verrassing, omdatde tien getroffen Aziatische landen de vogelgriep nog lang nietonder controle hebben.

In Thailand is een 7-jarige jongen overleden aan de ziekte. Inheel Zuidoost-Azië heeft de vogelgriep nu dertien levens geëist:vier in Thailand en negen in Vietnam. Tegelijkertijd meldden deChinese authoriteiten dat het fatale H5N1-virus is aangetroffen inde zuidelijke provincie Guangdong. Ze vermoeden dat ook in deprovincies Gansu en Shaanxi kippen zijn besmet.

Vogeltrek

Vandaar dat de roep in Europa om extra maatregelen steeds luiderwordt. Landbouworganisatie LTO pleit voor een ophokplicht voor alleprofessionele pluimveehouderijen. Dat moet in Europees verbandgebeuren wegens de komende vogeltrek. De vogelgriep zou anders viadeze weg alsnog Europa kunnen binnenkomen. De kippen en het anderepluimvee moeten daarom binnen blijven, totdat de trek voorbij is.

Zowel de veterinaire deskundigen uit de EU-landen, die dinsdagin Brussel vergaderden, als het ministerie van Landbouw in Den Haaghebben echter niet zoveel haast met deze ingrijpende maatregel, temeer omdat de gangbare vogeltrekroutes vanuit de Aziatische landenniet naar of over Nederland lopen.

Reizigerscontrole

Het Europees Parlement houdt volgende week op verzoek vanVVD-europarlementariërs Maaten en Mulder een spoeddebat over devraag hoe het besmettelijke virus buiten de deur kan wordengehouden. Ze willen desinfecterende matten op alle EU-luchthavens,zoals deze sinds vorige week al op Schiphol liggen. De Belgischeregering wil niet op wachten op extra Europese maatregelen enbesloot echter alle reizigers uit de getroffen landen extra tecontroleren op verschijnselen van de virusziekte.

Volgens dr. M. Conijn, hoofd van het Centrum voorInfectieziekten Epidemiologie (CIE) in Bilthoven, is de kansoverigens klein dat Europa via deze weg een epidemie van vogelgrieponder mensen binnenhaalt. Zij noemt het ''onwaarschijnlijk'' dathet virus van mens op mens is overgedragen, zoals in Vietnam wordtvermoed. De twee vrouwen, die maandag in een kliniek in Hamburgwaren opgenomen, hebben het vogelgriepvirus niet naar Duitslandmeegenomen. Volgens het Bernhard-Nocht-Instituut voor tropischeziekten in Hamburg hebben de twee toeristes met een aan zekerheidgrenzende waarschijnlijkheid geen vogelgriep.