DEN HAAG - Vice-premier Zalm van de VVD vindt niet dat zijn partij van politieke koers moet veranderen, maar is wel van mening dat zij haar imago moet verbeteren. "Het imagopunt is nog een probleem", schreef hij dinsdag in zijn dagboek op internet.

"Ondanks een zeer gevarieerde samenstelling van fractie en bewindsliedenploeg (weinigen met een gouden paplepel in de mond geboren) moeten we nog verder werken aan de eerste V van VVD: Volkspartij. Dat loopt niet via meer naar links of meer naar rechts, maar via beleid dat werkt. Goede, aansprekende inhoudelijke politiek die zich bezighoudt met problemen van mensen."

Richtingenstrijd

Het is de eerste maal dat Zalm zich in het openbaar uitlaat over de 'richtingenstrijd' in de VVD. Die ontbrandde nadat de staatssecretarissen Rutte en Schultz van Haegen hadden gezegd dat de VVD haar 'Wassenaarse' imago moet afschudden en moet kiezen voor een sociaal-liberaal profiel. Volgens Kamerleden als Wilders en Van Baalen zit de electorale ruimte echter op rechts.

Zalm zegt tot dusver van niemand te hebben vernomen "op welk concreet beleidsonderwerp we nu te links of te rechts zijn". Volgens hem moet de VVD wel een debatpartij zijn, "maar dan liefst over de inhoud van het beleid".

VVD-fractieleider Van Aartsen hield maandagavond tijdens een spreekbeurt in Nieuwleusen al een soortgelijk betoog. Ook hij vindt dat de VVD zich vooral moet richten op onderwerpen die de kiezer bezighouden en niet moet discussiëren over een meer linkse of rechtse koers.