LEEUWARDEN - De provincie Friesland biedt melkveehouders in Woltersum en omgeving leegstaande boerderijen aan.

Daarin kunnen zij een deel van de 2000 koeien en honderden schapen onderbrengen die worden geëvacueerd vanwege de dreigende dijkdoorbraak bij het Eemskanaal.

Het vee kan worden ondergebracht in 5 boerderijen. Die zijn eerder aangekocht door de provincie in verband met de aanleg van nieuwe wegen en natuurontwikkeling.

De boerderijen worden zo snel mogelijk bedrijfsklaar gemaakt. ''De koeien zouden vrijdagavond al op hun opvangadres kunnen worden gemolken'', aldus een woordvoerder van de provincie.

Oproep

Zo'n 130 veehouders hebben stalruimte aangeboden om koeien en schapen in en rond het Groningse Woltersum tijdelijk onderdak te geven.

LTO Noord had eerder op de dag een dringende oproep gedaan aan boeren in Groningen en omliggende provincies om stalruimte beschikbaar te stellen voor melkvee en jong vee.

Aanbiedingen

De aanbiedingen komen uit alle delen van het land tot aan Noord-Brabant toe, maar de meeste uit Groningen. Het transport van de eerste dieren is inmiddels op gang gekomen.

De veehouderijen die het dichtst bij het Eemskanaal liggen, krijgen voorrang bij de evacuatie.

Volgens LTO Noord zijn er voor het plaatsen van kleine koppels dieren nu genoeg mogelijkheden. Er is vooral nog behoefte aan grotere stalruimtes voor meer dan 100 dieren die niet al te ver weg liggen.

Alles over de wateroverlast in Nederland

Actueel weerbericht l Lezersfoto's van het hoge water l Twitterberichten