AMSTERDAM - De invloed van buitenlandse organisaties op islamitische basisscholen in Nederland is niet erg groot. Dat concludeert de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in het rapport 'De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs'.

Aanleiding voor het onderzoek waren berichten

Ook meldden kranten en televisie dat buitenlandse organisaties, onder meer via schenkingen, invloed proberen te krijgen in het Nederlandse islamitisch basisonderwijs.

De BVD signaleert ten aanzien van een aantal scholen zorgwekkende aspecten. Zo hebben verschillende buitenlandse organisaties wel degelijk invloed op islamitische scholen. Deze invloed moet volgens de BVD echter niet overschat worden.

Radicaal

Ongeveer eenvijfde van de islamitische basisscholen ontvangt financiële steun van de radicaal-islamitische organisatie Al Waqf al Islami of heeft leden in het schoolbestuur die banden hebben met radicaal-islamitische organisaties.

Daarnaast concludeert de BVD dat er binnen het godsdienstonderwijs en het onderwijs in allochtone levende talen leerkrachten werken met radicaal-islamitische ideeën en die tegenstander zijn van de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving.

De BVD heeft verklaard de ontwikkelingen binnen het islamitisch onderwijs te zullen blijven volgen.

/NIEUWSOnderwijsinspectie wil strafbare ideeën boven tafel krijgen