AMSTERDAM - In principe valt het godsdienstonderwijs niet onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Toch heeft staatssecretaris Adelmund van onderwijs de inspectie gevraagd een onderzoek te doen naar een aantal islamitische basisscholen. "Zodra we op strafbare feiten stuiten, bijvoorbeeld als geld verkeerd gebruikt wordt, staan we bij het Openbaar Ministerie op de stoep."

Adelmund gaf de opdracht naar aanleiding van een uitzending van Nova

Volgens Hanneke van Heijningen van de inspectie is het voor het eerst dat er op deze schaal onderzoek wordt gedaan naar het godsdienstonderwijs op basisscholen. Noch islamitische, noch christelijke scholen werden in het verleden aan zo'n onderzoek onderworpen.

Wel zijn er onderzoeken geweest naar incidentele gevallen naar aanleiding van klachten. "Zo is er een onderzoek geweest naar de discriminerende opmerkingen die een bestuurslid op de website van een school had gezet. En ook is een geval onderzocht waarbij een video werd vertoond die duidelijk een pro-Palestijnse en anti-joodse teneur had."

Toch is het niet de eerste keer dat de staatssecretaris de inspectie een specifieke opdracht geeft. Van Heijningen: "Vorig jaar vroeg ze ons toezicht te houden op de homo-discriminatie op scholen."

Haat

Het onderzoek naar de islamitische basisscholen zal zich toespitsen op de vraag of er op de scholen ideeën gepropageerd worden die in strijd zijn met de grondwet en of er bijvoorbeeld wordt opgeroepen tot haat en discriminatie. Mocht dit het geval zijn, dan zal de inspectie de zaak meteen overdragen aan justitie.

In principe zullen de tien scholen die in de Nova-uitzending werden genoemd, onderzocht worden. Maar Van Heijningen sluit niet uit dat eventueel ook andere moslimscholen bij het onderzoek betrokken zullen worden.

Om na te gaan of er grenzen worden overschreden, gaat de inspectie kijken wat er hand is met zowel de leerkrachten als het lesmateriaal. "We gaan onderzoeken wat er precies waar is van wat Nova heeft gezegd. Want volgens de scholen baseert Nova zich op oud lesmateriaal."

Hoewel het natuurlijk moeilijker is om erachter te komen wat er in de lessen wordt gezegd, dan wat er in de boeken staat, meent Van Heijningen toch dat ook het mondelinge onderwijs best te onderzoeken is. "We voeren gesprekken met leerkrachten, leerlingen en ouders. Als er ideeën rouleren die in strijd zijn met de grondwet, komt dat zeker naar boven."

/NIEUWSInspectie gaat moslimscholen onderzoeken'Extremisme op moslimscholen keihard aanpakken'