LONDEN - In Noord-Korea worden gevangenen gedood bij proeven met chemische wapens. Deze praktijken hebben plaats in "experimentele gaskamers''. Dit komt naar voren in het zondagavond uit te zenden BBC-tv-programma Acces to Evil (Toegang tot kwaad).

Een van de bronnen voor dit programma is een naar Zuid-Korea overgelopen voormalige Noord-Koreaanse militaire attaché in Peking. Hij was voormalig lid van het bestuur van Gevangenenkamp 22. De man heeft inmiddels een nieuwe identiteit en heet in het programma Kwon Hyuk. Hij beschrijft de gruwelen in het kamp.

In Gevangenkamp 22 zitten honderdduizenden mensen vast, vooral politieke gevangenen en hun familie die zonder vorm van proces of zelfs aanklacht in het kamp terecht zijn gekomen. De gedetineerden houden elkaar nauwlettend in de gaten. Wanneer iemand probeert te ontsnappen, worden behalve zijn familie ook vier buurfamilies geëxecuteerd.

Marteling is volgens Kwon Hyuk aan de orde van de dag. "Gevangenen zijn als varkens of honden. Je kon ze doden zonder je druk te maken of ze leefden of stierven.'' Ook kinderen stierven volgens hem in de martel- of gaskamers. "We hadden geleerd te denken dat ze allen vijanden van ons land waren en dat alle problemen in ons land hun fout waren. Dus ik dacht dat ze het verdienden om te sterven.''