STEIN - Het gat in de dijk van het Julianakanaal bij Stein isnog steeds niet dicht en daarmee is het gevaar op een doorbraak nogaanwezig. Rijkswaterstaat liet woensdagmiddag klei in hetwater lopen in de hoop zo het gat te dichten, dat zich opanderhalve meter onder de verlaagde waterspiegel van het kanaalbevindt.

Die poging was tevergeefs. Maandagavond probeert de dienst hetvoor een tweede keer. In het verzakte deel van de waterkering zijnwel als tijdelijke versteviging Big Bags met zand aangebracht,grote plastic zakken waar ruim een kubieke meter zand of aarde inkan.

Forse strop

Dat de dijk nog niet waterdicht is, betekent een forse stropvoor de 543 mensen die dinsdag in alle haast uit het gebied achterde dijk werden geëvacueerd. Zij mogen tot hun grote ongenoegenvoorlopig niet terug naar huis. Wel mochten zij woensdagavond ingroepjes van twintig onder begeleiding wat spullen ophalen of hun(huis)dieren verzorgen. Veel bewoners zijn kwaad op burgemeester E.Meijer van Stein en andere gemeentebestuurders. Zij voelen zich inde steek gelaten en vinden dat ze slecht worden ingelicht.

De dijk lekt aan de landzijde. Het grootste probleem is dat hetgat zo diep zit. Lukt het dichten met een 'vulmiddel' niet, danoverweegt Rijkswaterstaat een stalen damwand aan de landzijde teslaan. Dan kan ook de dijk niet meer schuiven. De crisisstaf inStein laat onderzoeken of de drassige ondergrond een stalen damwandkan houden.

Laatste redmiddel

Laatste redmiddel voor Rijkswaterstaat is verdere verlaging vande waterstand. Tot nu toe is het waterpeil met 1.20 meterteruggebracht. Een verdere verlaging geeft problemen voorchemieconcern DSM, dat water uit het kanaal gebruikt voor koeling.Als RWS het water verder wil laten zakken, overlegt zij samen metde gemeente Stein eerst met DSM.

Een passant ontdekte dinsdag omstreeks het middaguur dat de dijklangs het Julianakanaal bij Stein over een lengte van vijftienmeter is verzakt. Het is nog niet duidelijk wat daarvan de oorzaakis. Dat kan het gat zijn, maar er kan ook iets anders aan de handzijn.

Verdroging

Het bedrijf Geo Control, dat Rijkswaterstaat helpt de oorzaak tezoeken, denkt dat verdroging van het uit klei bestaande dijklichaamhet probleem mogelijk heeft doen ontstaan. Het water van rivierenen kanalen wordt vooral binnendijks gehouden door een 50 tot 70centimeter dikke kleilaag langs de wanden en op de bodem.

Ontstaat ergens in die kleilaag een scheur of een gat, dan kanhet water door het relatief zachte en waterdoorlatende lichaam vande dijk heen stromen. De waterkering wordt dan topzwaar en kan gaanverzakken. Wellicht heeft in Stein ook een te steile helling eenrol gespeeld.

Incident

Hoofdingenieur-directeur J. Teders van Rijkswaterstaat Limburgzei woensdag dat er is geen sprake van is dat de Nederlandse dijkenin slechte staat verkeren. De dijkverzakking in Stein moet als eenincident worden gezien en zeker niet als aanwijzing dat erstructureel iets mis is met de nationale waterkeringen.

Wel gaat Rijkswaterstaat bekijken of de wijze van inspectie van dijken in detoekomst anders moet, omdat dinsdagmorgen de waterkering bij Stein- vlak voor de verzakking - nog visueel was geïnspecteerd. Daarbijwas niets bijzonders of alarmerends waargenomen.

Scheepvaart

De scheepvaart in het kanaal ligt sinds dinsdagmiddag stil en desluizen bij de wijk Limmel in Maastricht en bij Born zijn gesloten.Verladersorganisatie EVO raamt de kosten van de afsluiting voor debinnenvaart op 100.000 euro per dag. Het kanaal is de enigevaarverbinding tussen Oost-Nederland en België. Per dag varen erongeveer tachtig schepen doorheen. Schepen van en naar Belgiëmoeten nu omvaren via het Belgische Albertkanaal en via Zeeland,een lange kostbare omweg. Volgens de EVO is de Beatrixhaven inMaastricht onbereikbaar.