DEN HAAG/BANGKOK - De vogelgriep, die in Azië al zeker tienlevens heeft geëist, krijgt ons land steeds meer in zijn greep. OpSchiphol worden desinfecterende matten gelegd om te voorkomen datluchtreizigers uit het Verre Oosten het virus naar Nederlandverspreiden.

De matten maken deel uit van een serie afspraken tussen hetministerie van Landbouw en Schiphol. Er komt ook een campagne omreizigers duidelijk te maken wat ze kunnen doen tegen verdereverspreiding van het virus.

Vinger aan de pols

Het ministerie houdt de vinger aan de pols. Afhankelijk van deontwikkelingen in Azië zijn verdere stappen te verwachten. MinisterVeerman had het liefst gezien dat de Europese Commissie metmaatregelen was gekomen, maar volgens eurocommissaris Byrne(consumentenbescherming) moeten de lidstaten dat zelf doen.

Inmiddels zijn de Nederlandse pluimveehouders extra alert opeventuele eerste tekenen van vogelgriep. De sector heeft inmiddelsbesloten desnoods zelf op te draaien voor de kosten van ruiming vanbedrijven waar de ziekte wordt aangetroffen, ook al zou het gaan omeen mildere variant ven de ziekte dan de vogelgriep die nu heerstin Azië. Volgens voorzitter Wolleswinkel van de NederlandseOrganisatie van Pluimveehouders kan een mildere variant vanvogelpest de 'voorpost' zijn van vogelgriep.

Menselijke variant

De Groningse viroloog professor J. Wilschut, die leiding geeftaan een centrum dat onderzoek gaat verrichten naar meer effectievegriepvaccins, sluit niet uit dat het vogelgriepvirus een menselijkevariant kan krijgen. In het meest sombere scenario zouden danwereldwijd enkele miljoenen mensen kunnen overlijden. In ons landzou een kwart van de bevolking ziek kunnen worden.

De regering van Thailand heeft woensdag erkend te hebben'geblunderd' bij de aanpak van vogelgriep. Pas vorige weekbevestigden de autoriteiten de uitbraak van de ziekte, na weken vanontkennen. Volgens een regeringswoordvoerder zullen de schuldigenworden gestraft.

Tien landen

Inmiddels is in tien landen in Azië vogelgriep vastgesteld.China is het laatste land waar de ziekte uitbrak. Al zeker tienmensen zijn gestorven na contact met zieke kippen. Meer dan twintigmiljoen kippen zijn inmiddels gedood om verspreiding van de ziektetegen te gaan.

De getroffen Aziatische landen hebben woensdag in de Thaisehoofdstad Bangkok tijdens een conferentie afspraken gemaakt met deVerenigde Staten, de Europese Unie en met internationaleorganisaties. Opruiming van kippen wordt gezien als de beste manierom nieuwe uitbraken tegen te gaan. Een negatief reisadvies wordtniet nodig geacht.

H5N1

Het zeer besmettelijke virus H5N1 heerst in Cambodja, China,Indonesië, Japan, Laos, Vietnam, Zuid-Korea en Thailand. In Taiwanen Pakistan zou het gaan om een minder gevaarlijk virus.