LONDEN - De voorzitter van de Britse omroep BBC, GavynDavies, heeft woensdag ontslag genomen. Hij nam dat besluit nadatonderzoeksrechter Lord Hutton scherpe kritiek had geuit op de BBC.De omroep had een documentaire uitgezonden over Irak, waarinvolgens Hutton ''ongegronde'' beschuldigingen stonden aan het adresvan de Britse regering.

Hutton verweet de BBC dat de reportage was uitgezonden. Zowel deeindredactie van het desbetreffende programma als de leiding van deBBC had volgens hem moeten zien dat de aantijgingen niet terechtwaren. Het redactionele systeem van de BBC schoot bovendien tekort,omdat er geen controle werd uitgeoefend op de inhoud van dedocumentaire voor de uitzending, vond de onderzoeksrechter.

Scheidsrechter

Davies bracht de directie van de staatsomroep in een vergaderingop de hoogte van zijn besluit. Hij zei dat de mensen aan de top vanorganisaties de verantwoordelijkheid moeten aanvaarden voor hunhandelen. ''Ik heb geleerd dat je je eigen scheidsrechter niet kuntkiezen en dat de beslissing van de scheidsrechter definitief is'',zo lichtte hij toe. Davies zou zijn ontslag per direct schriftelijkbij de premier indienen.

Eerder op de dag had de BBC bij monde van algemeen directeurGreg Dyke zijn excuses aangeboden voor een aantal beschuldigingendie verslaggever Andrew Gilligan van de omroep had geuit aan hetadres van het kabinet-Blair.