WILNIS - De brandweer heeft in het Utrechtse Wilnis ternauwernood een dijkbreuk kunnen voorkomen. De Ringdijk dreigde in de nacht van zaterdag op zondag te bezwijken onder druk van het hoge water in de Ringvaart.

Het water in de vaart kwam op twee plaatsen over de dijk heen. De brandweer plaatste over een afstand van ongeveer honderd meter een grote hoeveelheid zandzakken. Het aanbrengen van die zakken bleek afdoende om het gevaar in te dammen.