LONDEN - De Britse premier Blair heeft dinsdagavond met een krappe meerderheid van vijf stemmen de stemming over de invoering van collegegeld gewonnen. Het voorstel van de sociaal-democratische regering kreeg 316 stemmen voor en 311 afgevaardigden stemden tegen.

De stemming werd als cruciaal beschouwd voor het lot van de premier. Blair had aangekondigd dat hij de uitslag als test voor zijn autoriteit zou beschouwen. Blairs Labour-partij beschikt doorgaans over een royale meerderheid van 161 afgevaardigden in het Lagerhuis. Veel Labour-politici voelden evenwel niets voor de invoering van het collegegeld. De regering had verloren als 81 Labour-parlementariërs en de hele oppositie tegen hadden gestemd.

De kans dat Blair ongeschonden uit het debat over collegegelden kwam, steeg aan het begin van de zitting in het Lagerhuis. De belangrijkste leider van de rebellerende Labour-parlementariërs, Nick Brown, zei tegen de krant The Guardian toch het regeringsplan te zullen steunen. Volgens Brown deed de regering voldoende concessies om het plan voor hogere collegegelden acceptabel te maken.

Achter de schermen is de afgelopen dagen niet aflatende druk uitgeoefend op de afvallige Labour-parlementariërs. Met dreigementen en gepaai probeerden regeringsmedewerkers de schade tot een minimum te beperken. Blair en vice-premier John Prescott voerden dinsdagochtend nog gesprekken met de leiders van de Labour-rebellen.