WASHINGTON - Een 'onderwereld' van vooral Europeanen speelt technologie door aan landen die nucleaire wapens willen maken. Dat heeft de Pakistaanse president Pervez Musharraf gezegd in een interview met de krant The Washington Post dat zondag is gepubliceerd.

Musharraf gaf toe dat enkele Pakistanen waren betrokken bij het verstrekken van geheime kennis over nucleaire zaken aan onder meer Libië en Iran, maar dat het merendeel van die personen uit Europa komt. Hij zei dat hij informatie van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) over het doorsluizen van nucleaire kennis heeft kunnen inzien. Musharraf zei dat zijn land strenge maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat opnieuw nucleaire technologie in bezit van andere landen komt.

De Nederlandse ministers Bot (Buitenlandse Zaken) en Brinkhorst (Economische Zaken) schreven vorige week aan de Tweede Kamer dat technologie van het Almelose bedrijf Urenco voor de verrijking van uranium met ultracentrifuges behalve in Pakistan en in Iran mogelijk ook in Noord-Korea en Libië is terechtgekomen. De verrijkingstechnologie staat mede aan de basis van het Iraanse nucleaire programma, aldus de ministers.

De technologie is waarschijnlijk in de jaren zeventig 'meegenomen' door de Pakistaanse onderzoeker Abdul Qadeer Khan, die werkte bij Urenco. Later werd hij de 'vader' van de Pakistaanse atoombom. Mogelijk dat Pakistan zijn kennis heeft gedeeld met Iran, Noord-Korea en Libië.