BRUSSEL - De NAVO staat dichtbij een "actieve en constructieve rol in Irak''. Secretaris-generaal van de NAVO De Hoop Scheffer komt tot die conclusie nu Frankrijk en Duitsland "ontwikkelingen laten zien'' die aangeven dat zij bereid zijn een NAVO-rol in Irak te ondersteunen.

Volgens De Hoop Scheffer hangt inzet van de NAVO in Irak wel af van de internationale ontwikkelingen, zoals een rol voor de Verenigde Naties in het politieke proces en de taak die de toekomstige Iraakse regering het bondgenootschap wil toebedelen. "Het mandaat en onze taak hangt ook af van wat de Iraakse regering zelf zegt'', aldus De Hoop Scheffer zondag in antwoord op vragen van kijkers en luisteraars in het programma Talking Point van de BBC World Service.

"Na de breuk van afgelopen jaar, zie ik ontwikkelingen die aangeven dat de NAVO een constructieve rol kan spelen in Irak'', aldus De Hoop Scheffer. Hij baseert zich daarbij op recente uitspraken van de Franse president Chirac en de Duitse bondskanselier Schröder, die minder afwijzend zouden staan tegenover een rol van de militaire alliantie in Irak. "We kunnen het in Irak niet alleen aan de Britten en Amerikanen overlaten'', zo stelde De Hoop Scheffer verder.

De Hoop Scheffer wil daarnaast dat de NAVO een belangrijke rol blijft spelen in Afghanistan. Bij uitbreiding van de activiteiten van de door de NAVO geleide vredesmacht ISAF zou "wel meer assistentie van de VS nodig zijn''. De secretaris-generaal denkt overigens dat het mandaat van ISAF niet meteen hoeft te veranderen. De NAVO ziet volgens de secretaris-generaal de moslimwereld niet als nieuwe vijand, maar wel de extremistische organisaties "die misbruik maken van de islam''. Hij wil daarom de band met landen rondom de Middellandse Zee en Israël steviger aanhalen.

De Hoop Scheffer liet in het midden of Libië, dat onlangs aangaf massavernietigingswapens te zullen afzweren, al kan deelnemen aan een bredere dialoog met de landen rondom de Middellandse Zee. Binnen het reguliere overleg tussen NAVO en Rusland wil De Hoop Scheffer verder de aanwezigheid van Russische troepen in Moldavië en Georgië ter discussie stellen. "Die aanwezigheid kan niet blijven voortduren'', aldus de leider van het bondgenootschap. Maandag zal hij tijdens de maandelijkse NAVO-Rusland-Raad dit punt al ter sprake brengen.