UTRECHT - De Landelijke studentenvakbond (LSVb) vindt dat het kabinet te veel nadruk legt op het rendement van een studie en niet op de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de studentenbond biedt het vrijdag gepresenteerde Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) weinig perspectief.

"Nederland zal geen kennisland worden", concluderen de studenten. De ambities in het HOOP komen een selecte groep studenten ten goede, voor de rest is geen plaats, aldus de LSVb.

De bond stelt dat het schrijnend is om te zien dat in het HOOP vooral wordt stilgestaan bij wat het onderwijs de Nederlandse economie kan leveren. Een visie op hoe het onderwijs kan wordn verbeterd ontbreekt volgens de studenten. "Het uitgangspunt is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk kenniswerkers te produceren."