DEN HAAG – Volgens oud-president Milosevic heeft de westerse wereld bewustgestreefd naar de opdeling van Joegoslavië door de etnische haat in devroegere deelrepublieken aan te wakkeren. In zijn openingspleidooi voor hetJoegoslavië-tribunaal stelde hij dat de Navo zich een dominante positie inOost-Europa wilde verwerven door verdeeldheid te zaaien in multi-culturelelanden als Joegoslavië.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer

/DOSSIERMilosevic