PETTEN - De kernreactor in Petten is maandag om 16.00 uur stilgelegd. Volgens een woordvoerster van exploitant NRG (Nuclear Research and Consultancy Groupe) is het vermogen gedaald tot nul.

De stillegging is goed verlopen, zo zegt zij: "Net als de andere elf keren per jaar." Het is beleid dat de reactor gemiddeld een keer per maand plat gaat voor onderhoudswerkzaamheden. Dat gebeurt net als nu meestal 's middags.

Dit keer wordt een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Ook bekijkt een onderzoeksteam of een lasfout in het reactorvat groter is geworden.

De sluiting van de reactor is tijdelijk en vindt plaats op aandringen van minister Pronk (Milieu).