AMSTERDAM - De wereld zal vrijdag 21 oktober vergaan, voorspelt eindtijdprofeet Harold Camping. Na twee eerdere voorspellingen weet hij nu echt zeker dat aan dit aardse leven een einde komt.

De 90-jarige Camping, eigenaar van radiostation Family Radio, trok eerder dit jaar veel media-aandacht met een eerdere voorspelling. Over de hele wereld werd met reclameborden aangekondigd dat 21 mei de wereld zou vergaan.

Godsdienstwetenschapper Gerard Wiegers beschouwt Camping als één van de vele eindtijdprofeten.

“Hij heeft binnen de christelijke wereld een bijzondere positie, omdat hij eigenaar is van een radiostation en zich heeft losgemaakt van de gevestigde kerken”, vertelt Wiegers, werkzaam op de Universiteit van Amsterdam, in een interview met NU.nl.

“Camping beschouwt de Bijbel letterlijk als Gods Woord. In die zin is hij een fundamentalist.”

Valse voorspelling

Ook Karin Houwers neemt afstand van Harold Camping. Dit zegt zij namens de christelijke organisatie Wachters van de nacht, die zich bezighoudt met eschatologische onderwerpen. Eschatologie is een religieuze term die verwijst naar het einde der tijden.

Volgens haar is het terecht dat Camping zich vasthoudt aan de Bijbel, maar is de invulling die hij daaraan geeft verkeerd. “Helaas zijn er velen geweest, waaronder Harold Camping, die met een specifieke datum komen, terwijl de Bijbel ons leert dat niemand de specifieke dag of uur weet”, zegt Houwers tegenover NU.nl.

“Door de valse voorspellingen zullen nog meer (ongelovige) mensen hun beker van spot en rebellie vullen.”

Geestelijk

Na de mislukte voorspelling van 21 mei bood Camping zijn excuses aan. Hij voegde eraan toe dat zijn voorspelling niet letterlijk moest worden opgevat. De Dag des Oordeels vond ‘geestelijk’ plaats en niet ‘fysiek’.

“De Bijbel is een heel geestelijk boek. Het is moeilijk om te weten of we het geestelijk of feitelijk moeten benaderen”, zei Camping destijds.

Wereldoorlog

Toch zal volgens Houwers het einde van de wereld niet lang op zich laten wachten. Ze zegt dat er nog een aantal dingen gaan gebeuren voordat het zover is, waaronder een onherstelbare ineenstorting van de economie en een grote wereldoorlog met gebruik van kernwapens.

Ook Nederland staat nog het nodige te wachten, stelt Houwers. “Wij geloven dat een groot gedeelte van Nederland met water zal worden overstroomd."

Volgens Wiegers is de meest interessante vraag op dit moment hoe het komt dat eindtijdvoorspellingen in de ene periode sterker zijn dan in een andere periode. “Vaak treden er allerlei maatschappelijke veranderingen op, waardoor groepen gelovigen het gevoel hebben dat er een ingrijpen van God nodig is.”

Bangmakerij

Er is duidelijk sprake van bangmakerij, stelt Wiegers. “Het charisma van een leider speelt daarin zeker een rol. Je ziet regelmatig dat zij gebruik maken van de onzekerheden van anderen. Het zijn kleine groepen die zich hierdoor laten leiden.”

Camping benadrukt dat het einde van de wereld ook voor de ongelovigen ‘pijnvrij’ zal verlopen. "We geloven dat niemand pijn zal lijden als gevolg van hun rebellie tegen God", vertelt hij in The Christian Post.