ROTTERDAM - Kitesurfen voor de kust van Hoek van Holland en een deel van de Maasvlakte wordt niet geheel verboden. Burgemeester en wethouders van Rotterdam kwamen donderdag na aandringen van coalitiepartij VVD terug op het eerder voorgestelde totaalverbod voor kitesurfen en waterscooters in deze kustwateren.

Het college wilde een verbod, omdat aan deze sporten risico's kleven. In november overleed een 41-jarige man uit Spijkenisse tijdens het kitesurfen op de Maasvlakte.

De beslissing om kitesurfen niet onder alle omstandigheden te verbieden, viel donderdag toen de gemeenteraad zich boog over wijzigingen in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening.

Slapende baby's

De raad stemde tevens in met een reeks aanpassingen waardoor het gemakkelijker wordt overlast aan te pakken. Zo zijn bijvoorbeeld de regels om slapen op straat uit te bannen dusdanig aangescherpt dat in theorie zelfs slapende baby's overdag op de bon kunnen worden geslingerd.

Op voorspraak van het CDA worden de komende maanden eveneens "objectieve criteria" opgesteld om de mate van overlast te bepalen van koffieshops. Inzet is de openingstijden te beperken van overlastgevende koffieshops die dicht bij scholen staan.

Verblijfsontzeggingen gebruikt Rotterdam voortaan niet alleen meer om prostitutie en handel in en gebruik van drugs aan te pakken, maar ook om andere vormen van overlast, hinder en 'bedreiging' van de openbare orde te beteugelen.

Bedelverbod

Een gemeentelijk woordvoerder becijferde dat in 2003 meer dan verblijfsontzeggingen zijn uitgedeeld, waarvan de meeste te maken hadden met overlast door drugs. Het bedelverbod dat al sinds juni 2003 van kracht is, is nu formeel opgenomen in de nieuwe APV. Volgens de politie zijn van juni tot december 2003 ongeveer vierhonderd bekeuringen uitgedeeld voor bedelen.

Onder meer op koninginnedag was het al niet toegestaan om in vooraf aangewezen delen van Rotterdam alcohol te nuttigen, maar ook tegen hinderlijk drankgebruik kan voortaan eenvoudiger worden opgetreden, net als tegen het dragen van messen en andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen.