DEN HAAG - Horkenlijn. Het is een term die enkele politiekorpsen hanteren voor een meldpunt waar mensen grove verkeersovertredingen kunnen melden. Zo ook bij het politiekorps Brabant Zuid-Oost. Een vrouw ervoer de naam als stigmatiserend en grievend en stapte naar de Nationale ombudsman. Die stelde haar in het gelijk, zo liet hij donderdag weten.

Ombudsman R. Fernhout adviseert het politiekorps de naam van het project te veranderen. De vrouw, die een bekeuring kreeg nadat er een melding over haar bij de horkenlijn was binnengekomen, had eerst geklaagd bij het korps zelf. De korpsbeheerder stelde echter dat de naam horkenlijn betrekking heeft op bepaald gedrag en niet op de persoon.

Ombudsman

Fernhout meent echter dat van een overheidsinstantie zakelijk taalgebruik mag worden verwacht en dat de naam van een project geen scheldwoord mag zijn. Het Groot woordenboek der Nederlandse taal, de Dikke Van Dale, omschrijft een hork als "stug, lomp, onbeleefd mens". De politie verstaat onder een hork iemand die maatschappelijk onaanvaardbaar asociaal verkeersgedrag vertoont en/of iemand die opzettelijk een brutale en/of gevaarijke verkeersovertreding begaat.

Politie

Het politiekorps Brabant Zuid-Oost is niet het enige korps dat de naam horkenlijn hanteert. Een woordvoerster van de Nationale Ombudsman laat weten dat de klacht specifiek was gericht tegen het korps Brabant Zuid-Oost, maar dat in principe voor alle overheidsinstanties geldt dat een project niet moet worden betiteld met een scheldwoord.