BANGKOK - Tussen koningin Beatrix en minister-president Balkenende bestaat geen enkel verschil van mening over satires. Dat heeft minister Bot van Buitenlandse Zaken, die koningin Beatrix vergezelt op haar staatsbezoek aan Thailand, donderdag in Bangkok gezegd.

De bewindsman was dinsdag als politiek verantwoordelijke aanwezig bij het persgesprek dat tijdens staatsbezoeken altijd tussen de koningin en de meegereisde verslaggevers plaatsheeft. De vorstin zei toen desgevraagd geen last te hebben van satires.

Commotie

Vorig jaar was er veel commotie omdat Balkenende en ook minister Donner van Justitie problemen leken te hebben met verscheidene programma's, vooral over het Koninklijk Huis.

De koningin noch de premier heeft moeite met satires. Balkenende heeft dat volgens Bot ook nooit zo gezegd. "Hij heeft gezegd dat de vraag moet worden gesteld waar de grenzen liggen." Ook koningin Beatrix maakte een soortgelijke opmerking in haar laatste kerstrede. Bot heeft met verbazing de vlucht gadegeslagen die de opmerking van Beatrix van dinsdag in sommige media heeft genomen, zei hij. "De koningin zei tegen de pers: 'Ik heb er geen last van, ik heb last van u.' Dat grapje is misschien wel sneller bewaarheid dan ze zelf heeft gedacht." Hij wees er ook op dat de prins de opmerking van zijn moeder ook al meteen had gerelativeerd met het gekscherende: "Wij mogen ook grapjes maken!"

Video

Bot zei te hopen dat hij zelf ook gauw op de hak wordt genomen in een programma als Kopspijkers. "Dat is de mooiste beloning, dat ze je de moeite waard vinden. Ik zet de video aan, hoor!"

Koningin Beatrix bezocht donderdag in Bangkok een opvangcentrum voor minderjarige meisjes die het slachtoffer zijn geworden van onder meer seksuele exploitatie. Ze komen niet alleen uit Thailand, maar ook uit Laos, Cambodja, Birma (Myanmar), China en Vietnam. Ze worden gesteund en kunnen een vak leren. Er zijn in Thailand 99 van deze opvangcentra, die elk enkele honderden meisjes kunnen opnemen.

Het is de bedoeling dat de meisjes als ze geestelijk en maatschappelijk weer een beetje op de been zijn, naar hun vaderland teruggaan. Hebben ze daar echter geen toekomst, dan mogen ze blijven. Thailand wil ook op deze wijze zijn verantwoordelijkheid in de regio nemen.

Prins Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven.