WASHINGTON - Het zal nog jaren duren voordat alle details bekend zijn over het Iraakse wapenprogramma. Dat heeft de voorzitter van de commissie Inlichtingendiensten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden woensdagavond gezegd.

Volgens Porter Gloss is er nog veel tijdig nodig om alle verzamelde informatie door te spitten en om alle informanten te ondervragen, zo berichtte CNN.

De Amerikaanse vice-president Cheney zei woensdag dat de VS de tot dusver vergeefse speurtocht naar Iraakse massavernietigingswapens zeker zullen voortzetten. Volgens CNN zal het speciale Amerikaanse onderzoeksteam onder leiding van David Kay zeker nog drie tot zes maanden in Irak actief blijven.

President Bush zei dinsdagavond in zijn State of the Union dat Irak nog altijd een illegaal wapenprogramma zou hebben als de VS en zijn bondgenoten niet hadden ingegrepen.

Engeland

In Engeland, de grootste bondgenoot van de VS tijdens de oorlog tegen Irak, houdt de massavernietigingswapens ook de gemoederen bezig. De Britse wapendeskundige David Kelly was ervan overtuigd dat Saddam Hussein binnen dagen of weken massavernietigingswapens kon inzetten. Hij heeft dat in oktober gezegd tegen de BBC, in een nooit uitgezonden gesprek.

Dat heeft de Britse staatsomroep woensdag gemeld. Deze uitspraak staat haaks op het argument dat premier Tony Blair gebruikte om de oorlog tegen Irak te rechtvaardigen. Vorig jaar zei Blair tegen het Britse parlement dat Saddam binnen 45 minuten zulke wapens kon inzetten.

De BBC meldde dat Blair het parlement had misleid. Naar later bleek was Kelly de bron voor dit verhaal. Enkele dagen na het uitlekken van zijn naam naar de pers pleegde de oud-wapeninspecteur zelfmoord. Een commissie onder leiding van Lord Hutton die onderzoek doet naar de omstandigheden rond zijn dood komt volgende week met haar eindrapport.