HILVERSUM - Het Tweede-Kamerlid Vos (GroenLinks) vindt dat het kabinet de Kamer om de tuin leidt. Vos, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de bouwfraude, meent dat het kabinet een belangrijke toezegging niet nakomt. Minister Brinkhorst meent dat zij een gedateerde e-mail verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Het Kamerlid zei dat woensdag in het televisieprogramma Netwerk. Volgens de toezegging naar aanleiding van het onderzoek van de commissie zouden ministeries worden gebonden aan strikte regels bij aanbestedingen. Uit een e-mail, die in het programma werd getoond, zou blijken dat het kabinet die belofte breekt.

Vrijblijvend

In plaats daarvan komt er een vrijblijvende handleiding voor de ministeries die bouwopdrachten geven. Bovendien wordt in de e-mail van 25 november twijfel uitgesproken of het wel verstandig is om de Tweede Kamer van dit besluit op de hoogte te stellen.

Vos: "Dit betekent dat het kabinet zijn toezegging aan de Tweede Kamer in de prullenbak heeft gegooid en dat het kabinet de Kamer om de tuin leidt. Het lijkt er op alsof het alles wat in die bouwenquête gebeurd is niet serieus neemt."

Verkeerd geïntepreteerd

Volgens het ministerie van Economische Zaken is er sprake van een gedateerde e-mail dieverkeerd is geïntepreteerd. Het was juist de bedoeling om het beleid om te zetten in een handleiding voor de ministeries. "Een cultuuromslag in de bouwwereld is nog steeds nodig", liet minister Brinkhorst weten. "Er moet meer transparantie komen." Minister Dekker (VROM) heeft de Kamer eind vorig jaar geschreven dat er nog geen regels zijn opgesteld, maar dat het kabinet daar binnenkort mee komt.