LONDEN - Als astma-patiënten te vaak gebruik maken van kortwerkende medicijnen in een inhalator, lopen zij een groter risico te overlijden door hun ziekte. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 96.000 Britse astma-patiënten.

Het risico wordt weer veel kleiner, als de patiënten tegelijkertijd ook een inhalator gebruiken die astma-aanvallen moet vermijden.

Onder kortwerkende medicijnen wordt verstaan de middelen die de verschijnselen van een astmaaanval verzachten, zoals medicijnen die de spieren in de luchtwegen verslappen. Langwerkende inhalatoren hebben steroïden als belangrijkste ingrediënt en zijn bedoeld om de ontstekingen en zwellingen in de luchtwegen op langere termijn te voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die per jaar zeven tot twaalf recepten kregen uitgeschreven voor kortwerkende inhalatoren, keer zo veel kans hadden om te overlijden aan astma. Als patiënten 13 keer of meer een dergelijk medicijn kregen, steeg die kans tot 50 keer.

Als dezelfde patiënten tegelijkertijd een langwerkende inhalator gebruikten, verminderde hun overlijdensrisico met 60 procent.