DEN HAAG - De zorg voor mensen met dementie en autisme in verpleeg- en verzorgingshuizen kan beter. Dat vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is cruciaal dat er genoeg personeel is, maar in werkelijkheid is de bezetting zo krap dat de zorg snel onder het noodzakelijke minimum komt, als mensen uitvallen. Ook moeten patiënten meer worden betrokken bij hun eigen zorgplan.

De inspectie constateert dit in een onderzoek naar ouderen- en gehandicaptenzorg in instellingen die vierentwintiguurszorg bieden aan mensen met dementie of autisme.