DEN HAAG - VVD en D66 hebben afgelopen weekeinde spijkerharde kritiek geuit op de "te afwachtende houding" van coalitiepartner PvdA bij het oplossen van het WAO-probleem. Er moet nu wat gebeuren, zo dreigen de fracties.

Hun bewindslieden moeten gauw een oplossing vinden voor het WAO-probleem, want wachten op de PvdA-ministers, onder leiding van premier Kok, duurt veel te lang, stellen zij. PvdA toont zich echter ogenschijnlijk onbewogen.

Prominent PvdA-Tweede-Kamerlid Duivesteijn doet de dreigende taal van de twee coalitiepartners zondag af als ordinaire verkiezingsretoriek. "Belachelijk", sneert hij. "Dat soort partijen zijn nauwelijks serieus te nemen." De sociaal-democraten willen gewoon wachten op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

VVD-leider Dijkstal opende zaterdag de aanval op premier Kok, en nam het daarmee op voor VVD-staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken. Hoogervorst heeft geen vertrouwen in het definitieve SER-advies over de WAO en wil zo snel mogelijk een eigen plan maken.

Te duur

Hoogervorst voelde zich gesteund door de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat de WAO-voorstellen van de SER veel te duur zullen uitpakken. Kok viel Hoogervorst vrijdag af door te zeggen dat het kabinet een definitief SER-advies dat half maart komt wel degelijk zal afwachten en dat het pas dan met een visie komt.

Dit wekte de furie van Dijkstal die de Kok eraan herinnerde dat hij "al veel te lang op dit dossier wacht". "Liever een staatssecretaris met daadkracht dan een premier zonder", aldus de liberaal. PvdA-fractieleider Melkert reageerde zaterdag direct. Het is beter de "wijsheid" van Kok te volgen, dan het "jeugdige enthousiasme" van Hoogervorst. "Electorale flauwekul", zo ging hij Duivesteijn voor.

Zwarte piet

PvdA kreeg zondag bijval uit een weinig verrassende hoek. SER-voorzitter Wijffels was eveneens slecht te spreken over het "electorale positiespel" van VVD en D66. De partijen proberen zo vlak voor de verkiezingen nog even 'de zwarte piet' bij een ander te leggen, zei hij in het tv-programma Buitenhof.

"Hoogst ongelukkig. Dat helpt bepaald niet." Bovendien, zo benadrukte hij, zou het uiteindelijke SER-advies er nog wel eens heel anders uit kunnen komen te zien. Zo kan er volgens Wijffels nog wat gesleuteld worden aan de zogeheten keuringsprotocollen, waarin de criteria staan voor de kansen op herstel van arbeidsongeschikten.

Dat er meer geld moet komen voor volledig arbeidsongeschikten, is echter onvermijdelijk, aldus de SER-voorzitter. Wijffels is niet onder de indruk van de plannen van VVD en D66 om zelf met voorstellen te komen voor de WAO. "Dat halen zij nooit voor de verkiezingen."

Verbazing

Het gekissebis over de WAO wordt door andere fracties met stijgende verbazing gadegeslagen. CDA-fractievoorzitter Balkenende verwacht niet dat het paarse conflict kan worden opgelost. "Dit lijkt meer op een soap, terwijl er ondertussen niets verandert." Hij wil wachten op het SER-advies. GroenLinks-leider Rosenmöller zit zich te verkneukelen over het geruzie in de coalitie.

Het is "verwarring en chaos troef" terwijl de PvdA zich in een nieuwe WAO-crisis dreigt te storten. Rosenmöller wil snel een debat. Vakcentrales FNV en CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn kritisch over de hoge toon van Hoogervorst. De VVD heeft wat hen betreft de laatste tijd ook niet veel ambitie aan de dag gelegd. Hoogervorst zelf houdt vooralsnog vast aan zijn standpunt.