DEN HAAG - Het conflict tussen SP-kamerlid Ali Lazrak en zijn fractie is nog niet voorbij. Lazrak heeft maandag weliswaar te kennen gegeven in de fractie te willen blijven, maar dat kan volgens fractieleider Marijnissen alleen als hij de beschuldigingen aan zijn adres "waarmaakt of terugneemt".

Lazrak heeft Marijnissen onder meer verweten fractiegenoten te schofferen en te kleineren. Volgens Marijnissen slaan die aantijgingen nergens op.

Marijnissen zegt verder zich niet te kunnen voorstellen dat het SP-bestuur de regeling voor de financiële afdracht van Kamerleden aan de partij zal wijzigen. "Die regeling is pas geleden nog aangepast." De afdrachtregeling, die er op neerkomt dat SP-kamerleden een groot deel van hun salaris aan de partij afstaan, was de aanleiding voor het conflict tussen Lazrak en de SP-top.

Afdrachtregeling

Maandag vond een bemiddelingsgesprek plaats tussen Lazrak en SP-senator Kox, een vertrouweling van Marijnissen. Na afloop zei Kox te verwachten dat de problemen met Lazrak via gesprekken met fractie en partijbestuur binnen enkele weken opgelost kunnen zijn. Hij kondigde aan dat de afdrachtregeling in het SP-bestuur ter discussie zal komen.

Maar volgens Marijnissen gaat het bij dat laatste om een formaliteit. "Aan die regeling verandert niets." Marijnissen wijst erop dat de regeling de afgelopen tijd al enkele malen is aangepast. "Toen ik hier in 1994 begon, kregen SP-kamerleden het minimumloon. Nu is het al een modaal salaris."

Marijnissen zegt verder zich gekwetst te voelen door de bewering van Lazrak dat hij fractiegenoten onheus zou bejegenen. "Hij heeft mij van koppelbazenpraktijken beschuldigd. Dat vind ik een kwalijke uitspraak. Ik bestrijd dat ik mensen schoffeer. Ik steun ze juist. Ik geef wel kritiek, maar alleen om ze te helpen." Een tv-documentaire van vorig jaar, waarin de indruk werd gewekt dat Marijnissen vice-fractievoorzitter Agnes Kant hard aanpakte, was volgens hem "manipulatief".

Marijnissen neemt het Lazrak verder kwalijk dat die zijn kritiek nooit in de fractie heeft besproken. "Hij heeft nooit iets gezegd. Als hij kritiek op me heeft, had hij dat in de fractie naar voren moeten brengen. Hij heeft het trouwens ook niet over de afdrachtregeling gehad."

Marijnissen zegt niet te kunnen inschatten of de gesprekken van de komende weken ertoe zullen leiden dat het conflict met Lazrak wordt bijgelegd. "Ik heb sterk de indruk dat het hem vooral om het geld gaat."