DEN HAAG - Het spreiden van allochtone leerlingen over scholen lost niets op. Dat zei maandag het Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs (ABKO) in reactie op het rapport van de commissie-Blok naar het Nederlandse integratiebeleid. Volgens een woordvoerder komt daarmee de keuzevrijheid van onders en leerlingen in het geding.

De commissie-Blok pleit voor "niet-vrijblijvende afspraken" tussen gemeenten en scholen over het spreiden van leerlingen. Het ABKO vindt dat bijzondere scholen zich al behoorlijk open opstellen voor leerlingen met allerlei culturele achtergronden. "Het aantal scholen dat zich gesloten opstelt, is heel klein. Als je dat doorbreekt, los je de integratieproblemen niet op."

Volgens het bureau zijn scholen vrijwel altijd een afspiegeling van de wijk. De woordvoerder denkt dat scholen met meer aandacht voor taalachterstanden wel een bijdrage kunnen leveren aan een betere integratie.